Lācītis numur divi - February 21st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 21st, 2007

Virtuve? [Feb. 21st, 2007|11:10 am]
[Tags|]
[music |HL2 OST / Track 3]

A es, a man... A man virtuvē ir kaķis un pelnutrauks.

Nē nu labi, te es mazliet piemeloju, jo kaķis šobrīd nav virtuvē, bet tepat aiz muguras, palīdis zem segas, kas ir mazliet jocīgi, jo parasti viņš apklāšanu ar segu uzskata par draudiem savai kaķiskajai labklājībai.

Nu jā, un par pelnutrauku es arī mazliet sameloju, pelnutrauki tur ir trīs. Viens no tiem ir ar Parīzes "Chat Noir" logo, šajā krogā es dzēru visdārgāko alu, kādu man jelkad mūžā ir nācies dzert. Pelnutrauku es tur nepirku.

Parīzieši vispār neko nesaprot no alus. Labi vēl, ka viņi kaut ko saprot no sidra, jo no vīniem, savukārt, neko nesaprotu es.

Pārējie divi ir pelnutrauki vulgaris, viens melns, viens balts, abi izgatavoti no t.s. franču stikla, lai gan dzimuši, visticamāk, brālīgajā ķīnā.
linkiet garām

navigation
[ viewing | February 21st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]