Lācītis numur divi - February 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 9th, 2007

Vergu darbs nakts maiņā [Feb. 9th, 2007|01:44 am]
[Tags|]
[music |silencio]

Nezinu, kā tas nākas. Varbūt pie vainas ir mans pūcistiskais dzīvesveids, bet varbūt tas, ka pacienti liek mieru un neliek raustīt uzmanību starp dažādiem darbiem. Taču jāsecina, ka vienā improvizētā nakts maiņā no plkst. 23:00 līdz šim brīdim, es esmu paspējis izdarīt tikpat, cik būtu ņēmies vismaz pusi darba dienas.

Patīkami tomēr. Visriņķī miers. Visi guļ, ieskaitot pat kaķi, kurš ieriktējies sev vien saprotamā pozā savā uzledusskapja miteklī. Klusi sīc laptopiņš, iespējams arī istabā ik pa brīdim iegrabas kompis, no kura tiek palūgti šādi tādi saimniecībā noderīgi faili, taču es par to neko nezinu. Kārtējais alus kauss un jauna paciņa cigarešu, kas liek domāt, ka vēl pusstundā varētu pabeigt visu pabeidzamo un doties pie miera. Nav pat vēlmes atvērt freidlentu un painteresēties par to, vai nav vēl kāds, kam neguļas.

Idille, bļa. Pārliecinoša proletāriska idille. Proletāriska, protams, tāpēc, ka normālā stāvoklī šī stāvokļa apraksts būtu:

"Patīkami tomēr. Visriņķī klusināta Francijas mazpilsētas krodziņa kņada. Omulīgi čalo krodziņa apmeklētāji, tikai traktiera saimnieka kaķis ieriktējies sev vien saprotamā pozā uz vīna plaukta. Klusi skan patīkama, neuzbāzīga mūzika un no blakus galdiņa ik pa brīdim atskan balsis, palūdzot bārmenim vēl kādu dzērienu, taču es par to neko nezinu. Kārtējais alus kauss un jauna paciņa cigarešu, kas liek domāt, ka vēl pusstundu kavēšos šai traktierī, lai vēlāk izstaipītos un dotos līdz jūras krastam, vienatnē izmalkot kādu vīnu. Nav pat vēlmes atvērt freidlentu un painteresēties, vai nav vēl kāds kam neguļas."

Aizsapņojos, bļa. Back to the code.
link1 garāmgājējs|iet garām

[Feb. 9th, 2007|01:32 pm]
[Tags|]
[mood |Angry as fuck]
[music |Peter Gabriel / Secret World (Live)]

IE6 + position:fixed;

Piespiedu uzturēšanās vīriešu klosterī un šaustīšana ar pātagu pirms katras ēdienreizes sāk šķist kā kūrorts.

Piedāvāju tomēr izsniegt medību licences uz Talantīgām un Radošām Māksliniecēm.
linkiet garām

navigation
[ viewing | February 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]