Lācītis numur divi - February 1st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 1st, 2007

[Feb. 1st, 2007|03:04 pm]
[Tags|]
[mood |Go back to sleep]
[music |Red Hot Chili Peppers / Emit Remmus]

Iekš bash.org pamanīju tēzi, ka Dievs, visticamāk, ir linux lietotājs.

Ibo kāda hrena pēc vajadzīgas 7 dienas, lai saliktu strādājošu pasauli?
link4 garāmgājēji|iet garām

Tautas Medicīna [Feb. 1st, 2007|04:43 pm]
[Tags|]
[music |Black Eyed Peas / Don't Phunk With My Heart]

Sakarā ar neplānoti augstvērtīgu pasēdēšanu un ielietošanu iekš RF ([info]snow, thou art evil through thy evil deeds), šodien pret pusdienlaiku secināju, ka sulas kvalitāte strauji krīt, ja tai netiek piemesta šļuka Baltā.

Kā rezultātā puse no puzirja ir veiksmīgi izlietota.

Un kā tu cilvēks šādos apstākļos pastrādāsi?
link7 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | February 1st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]