Lācītis numur divi - January 15th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 15th, 2007

Massacre [Jan. 15th, 2007|10:39 am]
[music |Mumij Troll: Takie Devchonki]

It's war she cried, it's war she cried. This is war.

Tiem, kas uzskata cilvēku par nežēlīgāko dzīvnieku uz pasaules — patiesi impresīvs video par to kā 30 lapsenes sirseņi... aj, vārdsakot, skatieties paši.

Upd.: Komentāri par tēmu. Vietām ķiķināju kā negudrs.
link8 garāmgājēji|iet garām

Save 40% [Jan. 15th, 2007|06:15 pm]
[mood | amused]
[music |Nick Cave & The Bad Seeds / The Good Son]

Pārbaudītas vērtības! Kabeļtelevīzija + internets = izglābti 40% – līdz pat 8 latiem katru mēnesi

Tā mums vēsta IZZI.

Man šķiet, ka uz šīs priecīgās nots par glābtajiem procentiem ir jāfinišējas un jādodas izglābt kādu alus kausu no nokļūšanas nepareizās rokās. Cik tad var...
link6 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 15th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]