Lācītis numur divi - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Aug. 23rd, 2007|11:16 am

vistu_zaglis
Grāmatā «Tiesāšanās kā ķēķis» vissliktāk izskatās Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdemārs Šubrovskis, un viņam vajadzētu aiziet no apgabaltiesas
Izbalso no realitātes šova, jā. Vienam dalībniekam šovakar būs jādodas mājup.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.