22 May 2011 @ 04:34 pm
 
Vienmēr būs kāda dziesma pie kuras paraudāt.
Vienmēr būs kāda filma pie kuras paraudāt.
Vienmēr būs kāda grāmata par kuru paraudāt.
Vienmēr būs kāds cilvēks par kuru paraudāt.
Vienmēr būs kāda skaudra bērnības atmiņa par kuru paraudāt.
Vienmēr.
 
 
( Post a new comment )
[info]whisky_train on May 23rd, 2011 - 11:07 am
Tieši tā un pavisam.
(Reply) (Link)