Bullshit Artist

« previous entry | next entry »
Mar. 20th, 2017 | 07:35 pm

Brīvdienās noskatījos Moonlight un The Greasy Strangler. Pēc abām filmām bija izniekot laika sajūta, bet otrā man likās daudz oriģinālāka.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}