vilibaldis domā - Darbs
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Darbs
Time:18:02
comments: ir doma Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]kihelkonna
Link:(Link)
Time:19:22
Uzskruuvee cenu, gadabeigas kaa nekaa
(Reply to this) (Thread)


[info]vilibaldis
Link:(Link)
Time:19:24
man tad ar bodnieci sākumā jārunā, bet nu jā, bija plāns varbūt vēl kādam kantorim uz gada beigām piedāvāt :)
(Reply to this) (Parent)

vilibaldis domā - Darbs
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.