sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 5th, 2019|11:23 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Bet, ja nopietnāk, tad man jau sen gribas uz brītiņu izkāpt no ģimenes dzīves un vismaz pāris dienas pabūt vienai.
Bet var jau būt, ka man vienkārši gribas iziet laukā no šīs kastes, kurā dzīvojam, un tad arī ar visu ģimeni būtu gana labi.
linkpost comment

Comments:
From:[info]udensroze
Date:December 5th, 2019 - 12:45 pm
(Link)
kas liedz?
[User Picture]
From:[info]vacatio
Date:December 5th, 2019 - 12:52 pm
(Link)
Ģimene :D
Ar Oli M ņemas, bet Rebe visu laiku ir uz mani. Dārziņā ta neiet. Varianti jau būtu, tikai iepriekš jāsaplāno un jāsaskaņo ar mammas brīvdienām.
Bet visiem kopā liedz M, viņš nevar ciest izlīšanu no kastes. Neskatoties uz to, ka katru reizi kad izvelku, ir apmierināts.
From:[info]udensroze
Date:December 5th, 2019 - 02:34 pm
(Link)
tad lien viena pati, savadak var prata sajukt!