sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 3rd, 2018|12:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Dēļ tām brīvdienām sūdu vairāk kā 5tā gadā. Tills iestrēdzis Klaipēdā, bet līgavai rīt jāatdod svārki.
Te skan histērisks haha.

Termiņi deg, bet tills stāv. Atkal histēriski smiekli.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]savanna
Date:May 3rd, 2018 - 01:36 pm
(Link)
Līgava nav ierēķinājusi rezerves laiku?
[User Picture]
From:[info]vacatio
Date:May 3rd, 2018 - 02:15 pm
(Link)
viņa gaida jau mēnesi, bet sūdi notika pēdējā brīdī.
[User Picture]
From:[info]shelly
Date:May 3rd, 2018 - 02:59 pm
(Link)
Ārprāts...