Sickbay of my imagination - IR atkal delivero [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

IR atkal delivero [May. 22nd, 2020|08:28 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , ]

"..profesionālajā sportā atcelta divu metru distance, izņemot cīņas sportu.."

Grieķu-romiešu cīņas, džudo un karatē varētu būt jautri skatīties
linkiestādi koku