Sickbay of my imagination - Freshmaker [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Freshmaker [Mar. 26th, 2020|01:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkiestādi koku

Comments:
[User Picture]
From:[info]f
Date:March 26th, 2020 - 08:06 pm
(Link)
līdzīgas pārdomas, dzirdot, ka arī visādu administratīvo lietu izskatīšana klātienē tiek atcelta.