Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 12th, 2019|09:02 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Saistībā ar sīča atvilkto dizentēriju, meklēju mājās ogli. Vienīgo atradu savā ceļojumu vanity bag. Datums virsū maijs 2013. Poh, ogleklis tak tik ātri nesabrūk.
linkiestādi koku