Sickbay of my imagination - Smags vecums, 17. [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Smags vecums, 17. [May. 28th, 2019|10:33 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Ķermenī pārmaiņas, hormōni plosās. Spalvas lien pa degunu laukā, uzacīs kautkādi koki sāk augt.
linkiestādi koku