xxl - [entries|archive|friends|userinfo]
toadbeauty

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 15th, 2021|11:18 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Atvaļinājums iet uz beigām un es ar lepnumu varu teikt, ka neesmu izdarījusi nevienu lieku kustību.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]shelly
Date:September 16th, 2021 - 05:03 pm
(Link)
Tā turēt!