Gnostic`s Song [entries|archive|friends|userinfo]
Thief

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 10th, 2009|10:57 pm]
Barselona
Link1 atvērās|Atveries duncītim

[Aug. 22nd, 2009|12:19 am]
Dazhkart man tiek atstastitas dazhas zinjas par to, kas notiek Latvija un atzishos, tas tas man uzdzen parsvara nepatikamas pardomas. Atrodoties sheit, nav iespejams sajust krizi vai kaut ko tamlidzigu. Esmu arpus negativo zinju aprites. Mani interese kvintu aplis un akordu progresijas dzeza partituras.
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Jul. 28th, 2009|10:29 pm]
Es beidzot, pēc ilgstoša tukšuma perioda izdarīju TO!!! Ak Dies`, cik tas bija patīkami!!!

Upd. 17.11.09. Tagad pats vairs neatceros, par ko tur bija runa.
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Jul. 24th, 2009|07:45 pm]
Gribēju uzrakstīt kaut ko par piektdienu un mazo nāvi, bet konstatēju, ka pat mani tas spēj nogarlaikot.
Link1 atvērās|Atveries duncītim

[May. 19th, 2009|10:33 am]
Kā pieklājīgi pateikt, ka viss ir dirsā?
Link8 atvērās|Atveries duncītim

[Feb. 8th, 2009|07:44 pm]
Es šonakt redzēju Kantu. Viņam galvā bija kaplis.
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Jan. 27th, 2009|08:21 pm]
Uz eksāmeniem kā uz darbu. Rutīna.
LinkAtveries duncītim

[Jan. 12th, 2009|07:55 pm]
Kāpēc dzenis ir miris? Kur ir dzeņa sākums? Beigas un pavasara zieds? Kamdēļ šis putiņš nav spējīgs uz identitātes meklējumiem sevis patības izziņas procesa gaitā un iekšienē? Vai dzenis maz ir iespējams? Vai arī tas viss ir tikai pasaku stāsts par to, kā kāds ir devies ceļos, kuru izziņa neprasa smadzeņu piepūli, vien karstumu zem karotes un triecienu sevī?
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Dec. 14th, 2008|10:30 am]
Valoda nenozīmē pilnīgi neko. Tā ir izmantojama vienīgi tik ilgi, kamēr mēs vienojamies, ko saprotam ar katru konkrētu jēdzienu. Taču tas mums neatņem tiesības lietot jēdzienus pārnestā nozīmē, rotaļāties ar tiem un vērpt no tiem jaunu jēgu pavedienus. Un kurš var teikt, ka "koks" tik tiešām ir "koks"? Es tikpat labi varu rādīt arī uz upi un teikt "koks".
Man trūkst atskaites punkta.
Link3 atvērās|Atveries duncītim

Par filosofiju [Dec. 10th, 2008|10:19 pm]
Ja kāds "tautas pārstāvis" man kādreiz atļausies pateikt, ka filosofija ir "nenopietna" disciplīna, negarantēju, ka es šim cilvēkam verbalizēšu visu, ko es domāju par viņa un viņa dzimtas intelektuālo kapacitāti, taču Vitgenšteina cienīgā klusumā nodots skatiens būs!

Feministēm - ja nepatīk "viņš", drīkst iebāzt ko citu.
Link14 atvērās|Atveries duncītim

[Dec. 8th, 2008|02:37 pm]
Skatoties spogulī, esmu spiests atzīt, ka nepazīstu to cilvēku, kurš lūkojas man pretī. Man par to ir priekšstats, taču es neesmu drošs, vai tas atbilst "patiesībai".
Tas ir Lakāns, kura karsto dvašu es jūtu savās smadzenēs.
Link22 atvērās|Atveries duncītim

[Nov. 29th, 2008|05:45 pm]
Ir divi mūzikas albūmi, bez kuriem es nekad nebūtu kļuvis par to, kas es esmu. Tie ir NIN "The Fragile" un Dimmu Borgir "In Sorte Diaboli". Un runa nav par transcendentu estētisko pārdzīvojumu vai skudriņām, kas uz manas muguras rīkotu kavalkādi. Viss ir daudz brutālāk, tīri tehniski.
Pateicoties pirmajam es biju spējīgs saņemties un divās ar pus` nedēļās uzrastīt savu bakalaura darbu - caur mazgulētām naktīm, dzīvojot pie draugiem, pateicoties kuriem man bija pieejams dators, internets un skaņu sistēma uz kuras dien dienā atskaņot Trenta Reznora pasaules uztveres audiālo atspoguļojumu.
Savukārt otrais, uz austiņām uzlikts, deva man agresiju un naidu, kas bija vitāli nepieciešams maģistra darba tapšanai termiņos, kas ne pārāk pārsniedza bakalaura darbam atvēlētos. Kā mantru skaitot albūma nosaukumu es nikni presēju taustiņus, uz to mugurām apspiežot visus velnus un dēmonus, kuri man tajā laikā uzdrošinājās rādīties. Nekas cits nebija klausīšanās vērts. Tikai "In Sorte Diaboli".
Link1 atvērās|Atveries duncītim

[Sep. 12th, 2008|10:21 pm]
Auksti. Ļoti auksti.
Link5 atvērās|Atveries duncītim

[Sep. 8th, 2008|08:03 pm]
Хуй
Link12 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 18th, 2008|10:17 am]
Domas netiek zagtas. Nevar nozagt to, kas ir dāvāts visiem.
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 18th, 2008|10:16 am]
Rīga.
Link1 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 14th, 2008|12:08 pm]
Praha
Link3 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 10th, 2008|04:42 pm]
Budapest

upd. nogurums
Link7 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 9th, 2008|11:09 am]
Bratislava
Link2 atvērās|Atveries duncītim

[Jun. 5th, 2008|09:16 pm]
Krakow
Link6 atvērās|Atveries duncītim

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]