thel
10 December 2014 @ 06:57 pm
vecis un tiesības  
Protams, ir lieliski, ka cilvēki veido dažādas akcijas pret vardarbību, par vienlīdzību utt. Tāpat principā ir jauki, ka tagad norisinās kaut kāda akcija esi vecis. . Tomēr mulsina, ja šādos aicinājumos uz ideālu, sanāk saskarties ar dadaisma vai automātiskās rakstības pazīmēm. Piemēram, man patiesi bija grūti saprast I. Šlāpina loģiku izteikumā "Nevari būt pilnībā brīvs un realizēt savas tiesības, ja tev līdzās ir cilvēki, kas nespēj šīs tiesības izmantot." (viss video šeit) Pirmkārt, es patiesi nesaprotu, kāpēc es nevaru būt brīvs utt., piem., kā saimnieks vergturu sabiedrībā. Otrkārt, ja diskriminācija nozīmētu brīvības zudumu diskriminējošajam, tad visticamāk tā vienkārši nepastāvētu. Domāju, ka īsts vecis īsā laikā atrastu vēl gana daudz iebildumus pret video minētajām tēzēm.

P.S. Protams, tas nenozīmē, ka nepastāv kāda teorētiska sistēma, kurā šāds priekšstats būtu atbilstošs, tomēr no šāda īsa video to vienkārši nevar nolasīt.