François Pignon ([info]pinjons) wrote on June 5th, 2018 at 03:58 pm
Doooh. Ījabs savā rakstā tieši pasaka, ka "saukt to par Marksa ideju īstenošanu nozīmē atzīties pilnīgā nezināšanā par viņa rakstīto". :D
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.