François Pignon ([info]pinjons) wrote on June 5th, 2018 at 01:43 pm
Ījabs kārtējo reizi nepalaiž garām iespēju atkārtot iecienīto "Neviens [gan Marksa nīdēji, gan piemiņas atzīmētāji] neko nejēdz" mantru. vienlaikus pats viena raksta ietvaros pinoties pretrunās, no vienas puses apgalvojot, ka Markss "nes atbildību par Ļeņinu", vienlaikus pats norādot uz būtiskām atšķirībām marksismā un ļeņinismā. Arī apgalvojums par to, ka tieši Ļeņins (nevis sociāldemokrāti) ir tas konsekventākais marksisma sekotājs vairāk velk uz padomjlaiku ideoloģisko štampu atreferēšanu.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.