[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
Time:16:59
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:18:04
Šajā kontekstā varu pieminēt daļu no tā, ko sapratu vairāk vai mazāk pavirši lasot Markūzes 'One-Dimensional Man'.

Tava ieraksta pirmajā pusē tu piemini, ka līdzīgi kā reliģija un staļinisms arī 'sex sells' kapitālisms neļauj 'cilvēkiem gūt laimi [dzimumattiecībās], tādējādi saglabājot nepieciešamību pēc augstākas varas, kurai prasīt piepildījumu'.

Markūze domā citādāk - neatļautas vai vismaz privātas dzimumattiecības agrākos laikos un agrāku laiku literatūrā, viņaprāt, ir bijis vēl viens veids kā cilvēki, patstāvīgi pieņemot lēmumus, varējuši apšaubīt autoritāšu pavēles, jo cilvēku instinkti darbojušies pretēji viņu apziņai un sabiedrības Superego, tādā veidā saglabājot vēlmi pēc brīvības. 'Sex sells' kapitālisma aicinājums izbaudīt, patērēt, izklaidēties un konstantā dzimumattiecību kā idejas notrulināšana un kā darbības ikdienišķošana (desublimation) liek cilvēkiem pazaudēt vēl vienu darbību, kura potenciāli varētu tiem likt apšaubīt esošo kārtību.
(Reply to this) (Thread)

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:18:30
Ar to es gribēju pateikt, ka nedomāju, ka kapitālismu var tik vienkārši ievietot sarakstā līdzās reliģijai un staļinismam. Seksuālās brīvības palielināšanās un dzimumattiecību nozīmes samazināšanās mūsdienās ir nozīmīga pārmaiņa, kas rada citādas sekas.

Lai gan tas vai mūsdienu pārmaiņas tiešām dod cilvēkiem vairāk laimes un mazāku vajadzību pēc augstākas varas ir diskutējams jautājums, jo varētu teikt, ka kapitālisma 'visatļautība', sabiedrisko attiecību un mārketinga stimulēta, notrulina cilvēku spēju patstāvīgi domāt un, kā jau rakstīju, padara tos politiski pasīvus.
(Reply to this) (Parent) (Thread)

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:18:32
Atvainojos par nespēju visu pateikt vienā piegājienā. Aizmirsu parakstīties.

Viesturs
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.