[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
Time:16:59
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:18:30
Ar to es gribēju pateikt, ka nedomāju, ka kapitālismu var tik vienkārši ievietot sarakstā līdzās reliģijai un staļinismam. Seksuālās brīvības palielināšanās un dzimumattiecību nozīmes samazināšanās mūsdienās ir nozīmīga pārmaiņa, kas rada citādas sekas.

Lai gan tas vai mūsdienu pārmaiņas tiešām dod cilvēkiem vairāk laimes un mazāku vajadzību pēc augstākas varas ir diskutējams jautājums, jo varētu teikt, ka kapitālisma 'visatļautība', sabiedrisko attiecību un mārketinga stimulēta, notrulina cilvēku spēju patstāvīgi domāt un, kā jau rakstīju, padara tos politiski pasīvus.
(Reply to this) (Parent) (Thread)

(Anonymous)
Link:(Link)
Time:18:32
Atvainojos par nespēju visu pateikt vienā piegājienā. Aizmirsu parakstīties.

Viesturs
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.