[icon] Par Tekstiem - 老子: 道德經
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:老子: 道德經
Time:23:33
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

[info]slikts
Link:(Link)
Time:03:08
tas pat to nav pelnījis
(Reply to this) (Parent) (Thread)


[info]teksti
Link:(Link)
Time:23:43
Bah! Abolicionisms, sufrāžisms, cilvēktiesības, dzīvnieku tiesības utt utjpr būtu PILNĪGI LIEKAS, ja cilvēki dzīvotu pēc Tao. Un, protams, milzīgā ātrumā ieviešot jaunas normas, lielākā daļa procesu pasliktinās, tādēļ dzīvot pēc Tao mūsdienās gluži vienkārši nedrīkstētu sākt.
Plus, skatoties uz to no morālās filosofijas viedokļa, Tao ir visai patīkams tādēļ, ka 2,5 tūkstošus senā pagātnē lieliski iekļauj sevī to, kas Eiropai prasīja ~24 gadsimtus krietnās "emancipācijas": dzīvnieku tiesības.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - 老子: 道德經
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.