[icon] Par Tekstiem - 老子: 道德經
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:老子: 道德經
Time:23:33
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]teksti
Link:(Link)
Time:15:31
Protams, ka, skatoties pragmatiski, ,,tao'' nestrādā pasaulē, kurā jau ir problēmas, kas ir jārisina (kaut vai Tevis minētā dzimumu nevienlīdzība).

Taoisms strādā ļoti līdzīgi Kanta kategoriskajam imperatīvam - tam ir jākļūst par vispārpieņemtu sociālu normu, lai nodrošinātu mierīgu līdzāspastāvēšanu. Pietiekami liela free-riding proporcija var šādu balansu ātri iznīcināt.
(Reply to this) (Parent) (Thread)

[info]slikts
Link:(Link)
Time:03:08
tas pat to nav pelnījis
(Reply to this) (Parent) (Thread)


[info]teksti
Link:(Link)
Time:23:43
Bah! Abolicionisms, sufrāžisms, cilvēktiesības, dzīvnieku tiesības utt utjpr būtu PILNĪGI LIEKAS, ja cilvēki dzīvotu pēc Tao. Un, protams, milzīgā ātrumā ieviešot jaunas normas, lielākā daļa procesu pasliktinās, tādēļ dzīvot pēc Tao mūsdienās gluži vienkārši nedrīkstētu sākt.
Plus, skatoties uz to no morālās filosofijas viedokļa, Tao ir visai patīkams tādēļ, ka 2,5 tūkstošus senā pagātnē lieliski iekļauj sevī to, kas Eiropai prasīja ~24 gadsimtus krietnās "emancipācijas": dzīvnieku tiesības.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - 老子: 道德經
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.