[icon] Par Tekstiem - Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
Time:15:20
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]teksti
Link:(Link)
Time:20:00
Pilnīgi noteikti. Un, jo lielāks ir "netīšām", jo mazāka atbildība.
Triviāls piemērs: ja mēs sarunas laikā pieminam vārdu "žogs", kas kādam no sarunas dalībniekiem atsauc atmiņā bērnības traumu / ir gluži vienkārši aizvainojošs, mūsu atbildība ir ievērojami mazāka, jo mēs gluži vienkārši nevarējām zināt, ka mūsu darbības kādam nodarīs pāri. Citādi ir tad, ja pāridarījumu izraisījis sabiedrībā nepieņemams / aizvainojošs vārds.
Līdzīga iemesla dēļ arī lielākajā daļā likumdošanu ir dažādi soda mēri, teiksim, slepkavībai ar iepriekšēju nodomu un letālam nelaimes gadījumam.
(Reply to this) (Parent) (Thread)


[info]alefs
Link:(Link)
Time:22:59
Dzimumdzīves seku/aborta jautājumā attaisnojums "mēs gluži vienkārši nevarējām zināt, ka mūsu darbības kādam nodarīs pāri" gan skan drusku savādi. Ja tu dari kaut ko tādu, kā rezultātā rodas bērni (lai arī kontracepcijas gadījumā tie būtu niecīgi procenti), ir grūti novelt no sevis atbildību par negribētu rezultātu.
(Reply to this) (Parent) (Thread)


[info]teksti
Link:(Link)
Time:23:17
Šoreiz tā nav taisnība.
Izmantošu no MV pārņemtu piemēru: gadījumos, kad luksofori nefunkcionē normāli (abos virzienos zaļā gaisma) notiek satiksmes negadījumi un cilvēki par to ir informēti; šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti, bet tomēr notiek. Vai cilvēks, kas iekļuvis satiksmes negadījumā šādā situācijā ir atbildīgs par negadījumu (pieņemot, ka citas iespējas pārliecināties par krustojuma šķērsošanas drošību indivīdam nav)?
Es apgalvotu, ka nav un ka kontracepcijas gadījumā situācija ir visai līdzīga.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.