[icon] Par Tekstiem - Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
Time:15:20
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]teksti
Link:(Link)
Time:23:17
Šoreiz tā nav taisnība.
Izmantošu no MV pārņemtu piemēru: gadījumos, kad luksofori nefunkcionē normāli (abos virzienos zaļā gaisma) notiek satiksmes negadījumi un cilvēki par to ir informēti; šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti, bet tomēr notiek. Vai cilvēks, kas iekļuvis satiksmes negadījumā šādā situācijā ir atbildīgs par negadījumu (pieņemot, ka citas iespējas pārliecināties par krustojuma šķērsošanas drošību indivīdam nav)?
Es apgalvotu, ka nav un ka kontracepcijas gadījumā situācija ir visai līdzīga.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Judith Jarvis Thomson: A Defense of Abortion
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.