atmiņas par domām

[info]dombrava @ 08:03 pm: Man arī vienu brīdi līdzīgi šķita par vienu putnu, pāris gadus pēc mīļās vecmāmiņas nāves.

Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
Powered by Sviesta Ciba