cellardoor


February 7th, 2020

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
es domāju par to, kas tieši un cik ilgā laikā izveido sajūtu, ka esi ieslodzīts pats savā dzīvē, un gribi tikai aizmigt un pamosties pēc 7 gadiem vai sadedzināt papīrus, novilkt kurpes un aiziet saulē
es cīnos ar savu ikdienu, lai šī sajūta neveidotos, bet viņa tomēr ir rokas stiepiena attālumā
"sakārtošu gulēšanas paradumus un tad"-?
kā jums?
* * *

Previous Day · Next Day