apziņas · mijkrēslī · dziļā · pamostas · bezgalība

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Turpinām mācīties. Jau vairs tik dažas reizes palikušas. Bet ir tik labi!
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry