igne · natura · renovatur · integra

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Pēdējo reiz uz deguna bija pumpa 8. klasē.
Labi, ka darbā maska jāvelk.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry