sojenna [entries|archive|friends|userinfo]
sojenna

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hemoglobīns [Aug. 4th, 2017|10:34 am]
Jau kopš pavasara jutu nepārvaramu nogurumu. Ikdienisķas lietas prasīja lielu saņemšanos. Bieži biju miegaina un apatiska dienas laikā. Tā sanaca, ka tikai pirms nedēļas aizdevos pie ģimenes ārsta. Pēc asinsanalīžu rezultātiem - dzelzs deficīta anēmija, kuras simptomi ir nogurums, nespeks, biežas galvassāpes, ātra aizelšanās. Ķeros pie veselîbas uzlabošanas - dzelzs preparāts, kā arī ēdienkartē iekļaušu daudz vairāk veselīgo dzelzi saturošu produktu. Un plānoju atsākt sportot - sākumā pa 15 min, kad jutīšos atkal specīgāka, tad paildzināšu laiku.
link1 comment|post comment

Nikotīns [Jul. 26th, 2017|12:04 pm]
[Tags|]

Nekad neesmu sevi saukusi par atkarīgu smēķētāju. Lai gan atskatoties dzīves gājumā, cigaretes vienmēr bijušas manas sabiedrotās un atbalsts grūtajos brīžos. Brīžos, kad esmu jutusies iespiesta stūrî, kad neredzu izeju no situācijas, kad saprotu, ka īsti nemaz nekontrolēju savu dzīvi. Kā arī tajos brīžos, kad apjaušu to īstenības sajūtu un atskāršu, ka nekas nenotiek tā, kā biju iztēlojusies sen atpakaļ.
Šobrīd atkal ir tāda situācija pienākusi. Sprostā.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]