non compos mentis - [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2007|03:11 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Mood |hujovajs]
[Current Music |Tom Waits]

Šņabis un līķi mani labākie draugi
Aizmirstība un reibonis, zāles,
ko izraksta mediķis mans

tu smejies laimīgiem smiekliem
tie kārdina mani
saules aizsegā noslēpies
lai mocītu mani

tu sapņo
es sāpu
tik mākoņos satikties mums
tu kliedz
tu prasi
es smejos
jo nespēju sniegt
aizmirstību
ko vēlies
krogus meita
sniegs
tu smejies atkal
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dont
Date:November 26th, 2007 - 12:10 am
(Link)
nē, draugs!
ne līķi, ne šņabis - skaudrs,
bet pati dzīve!
jo tos, kurus viņa tik ļoti mīl -
visciešāk savās skavās žņaudz..
mīlestībā