non compos mentis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 25th, 2007|03:11 am

snu
Šņabis un līķi mani labākie draugi
Aizmirstība un reibonis, zāles,
ko izraksta mediķis mans

tu smejies laimīgiem smiekliem
tie kārdina mani
saules aizsegā noslēpies
lai mocītu mani

tu sapņo
es sāpu
tik mākoņos satikties mums
tu kliedz
tu prasi
es smejos
jo nespēju sniegt
aizmirstību
ko vēlies
krogus meita
sniegs
tu smejies atkal
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.