... [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 20th, 2022|10:00 am]

viipsna
Šī mēneša lielākā mistika ir tā, kā 2 pensionāri 60kvm dzīvoklī elektrībā decembrī var "notērēt" 80eur, ja 4 cilvēku ģimene 85kvm dzīvoklī - 29. (pirms cenu pieauguma bija attiecīgi 50eur un 22eur; pensionāriem ir tet, ģimenei elektrum ar fiksēto likmi, kas nupat paagustināta).
Link12 comments|Leave a comment

[Jan. 17th, 2022|11:18 pm]
udensroze
Varbūt aizlidot tepat uz kaiminvalsti?
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]