... [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 20th, 2022|08:48 pm]
udensroze
roka slīd uz bidfood :(
iedomājieties, 100 gab austiņas!
Link2 comments|Leave a comment

22gsm [Jun. 19th, 2022|09:11 am]

jan09
22.gadsimta mīti Latvijā

https://neatkariga.nra.lv/sarunas-ar-veidemani/384257-andris-bite-latvija-ir-dala-cilveku-kuri-sava-muza-vispar-nav-stradajusi?

/spilgts mītu (murgu) mocīta cilvēka izteikunu apkopojums īsā intervijas fragmentā.
Lūk, ja tiktu no šiem kaitniekiem vaļā, tad gan mēs zeltu un plauktu!
piesauktie 10% - cik tas ir konkrēti? Tehnoloģijas atļauj izprintēt pilnu sarakstu, ar datiem, un reāli apsekot - tēma bakalaura (maģistra) darbam.

//vai varat katrs nosaukt kaut 10 cilvēkus no Andra pieminētās mītiskās grupas pārstāvjiem, kas gan gadiem ilgi saņem bezdarbnieka pabakstu, gan atbalstus, gan ļaunprātīgi nestrādā? Es nevaru, NAV tādu!
Link14 comments|Leave a comment

sdp [Jun. 19th, 2022|07:28 am]

jan09
Sērijā "Dari pats"

2 piegājienos un 4 tilpumos ielikās 80l kitu (iesala) alus - 2x lageri un 2x tumšie.
Kļudas:
par maz cukura pie rūgšanas pirmajā piegājienā, nav stipruma,
par daudz cukura pie pudeļošanas otrajā, pāris kannas izšāva korķus.
Ir garšas atšķirību nianses starp markām, pāris nedēļu degustēšana atsauca atmiņā gan iesala dzērienu, gan "tāpiņu", gan 90o gados nopērkamo "Vīdales" alu.
MS atzina, ka ar kolu ir dzerams, ārā neliesim ;)
Uz septembra ražas svētkiem trešais piegājiens.
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]