non compos mentis - [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 17th, 2007|10:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Necilvēcīgi cilvēcīgs šovs, pelnām uz pazudušiem bērniem, izmantotiem bērniem, autokatastrofā bojā gājušiem bērniem... Ja Jums ir kāds šausmīgs gadījums, zvaniet xxxxxx112 nevis vērsieties tuvākajā policijas iecirknī.
LinkLeave a comment