non compos mentis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 17th, 2007|10:54 pm

snu
Necilvēcīgi cilvēcīgs šovs, pelnām uz pazudušiem bērniem, izmantotiem bērniem, autokatastrofā bojā gājušiem bērniem... Ja Jums ir kāds šausmīgs gadījums, zvaniet xxxxxx112 nevis vērsieties tuvākajā policijas iecirknī.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.