non compos mentis - [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 6th, 2007|10:47 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ko Tu gribētu mainīt pie pasaules radīšanas, ja Dievs būtu jautājis Tev?
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]morwen
Date:May 6th, 2007 - 11:05 pm
(Link)
Lai dzīvā radība pārtiktu no fotosintēzes, tai nebūtu jāvairojas un tā dzīvotu mūžīgi. Lai interesantāk- ar periodiskiem atmiņas zudumiem.
[User Picture]
From:[info]vacatio
Date:May 7th, 2007 - 09:37 am
(Link)
prasītu 2us Ādamus :D
[User Picture]
From:[info]dont
Date:May 10th, 2007 - 01:43 am
(Link)
Lai pasaulē vispār nebūtu ieroču, cigarešu, alkohola, narkotiku un nekādu iespēju tos cilvēkam radīt.