slikts sapnis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Slikti cilvēki Feb. 26th, 2020|07:46 pm
slikts

Sarunvalodā ir izteiciens "tumši cilvēciņi", un psiholoģijā ir jēdziens "tumšā triāde", ko veido trīs personības iezīmes:

  • Narcisisms (lielummānija, lepnums, egoisms un empātijas trūkums)
  • Makjavelliānisms (tieksme ekspluatēt un manipulēt, amoralitāte, neiejūtība, savtība)
  • Psihopātija (antisociāla uzvedība, impulsivitāte, savtīgums, cietsirdība, sirdsapziņas trūkums)

diagramma

Patoloģizēt ir slidena nogāze, bet es to pieminu tāpat, jo Cibā ir vairāk par vienu klīnisku gadījumu, kas dežūrē stats/latest.bml un "šitpostē", "gaslighto", apmelo, utt., un ir iepriekšējā ierakstā minētajā koalīcijā ar cilvēkiem, kuri paši to neatļaujas, bet kuriem tāda uzvedība un šādu cilvēku sabiedrība liekas pieņemama.

Pirms laika ar [info]ingmars runājām par to, ka Ciba ir noteiktā ziņā labāku laiku atlieka, jo ierakstus rāda vienkārši hronoloģiski nevis pēc uzmanības saistīšanas algoritma, bet tā ir atlieka arī sliktākā veidā, jo "moderācijas" rīki ir tik salīdzinoši ierobežoti. Sekas tam ir tādas, ka cilvēki, kas negrib pazemoties un iesaistīties "apgaroto" centristu slikti smirdošajās telpās, ir savā ziņā trimdā.

Es tikai gribu lieku reizi izcelt, par ko ir runa: tas, ar ko tu biedrojies, par tevi daudz ko izsaka. Gods nav tik novecojis jēdziens; tas ir tikai novājināts uz "laiku", sekotāju un retvītu fona, un joprojām ir cilvēki, kas nevarētu ar sevi sadzīvot, atsakoties no pašcieņas.

Personības iezīmes ir iespējams kopt; tas nav vienkārši kaut kas iedzimti piemītošs. Iepriekšējā ieraksta citāti ir izpausme tam, ka tiek kopta "tumša" personība; ka tiek mērdēta spēja sadarboties un saprasties. Trampisms šādā ziņā ir traģiska pasaules parādība, jo Tramps kā veiksmīga narcisisma simbols iedrošina to atdarināt.

Labticība nozīmē uzņemties atbildību; pretstats tam ir izturēties it kā iekārta būtu neatkarīga aukle, kas parūpētos par visiem nopietnajiem jautājumiem, un ka paša loma būtu tikai pasīva. Cibā vienā gadījumā vajadzētu iejaukšanos no tās uzturētājiem, ja kāds saņemtos to palūgt, bet katram savu telpu ietvaros arī ir iespēja uzņemties par tām atbildību. Tā ir maksa par Cibas salīdzinošo atpalicību, ka tā ir salīdzinoši anarhiska un noteikumi ir pašu rokās. Pasīvā attieksme, pie kuras radina lielās privātās platformas, kurā kārtību uztur darbinieki, neattiecas uz Cibu.

Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.