Meistars - [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[13. Jun 2012|21:48]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kamēr skanēja himnas pirms spēles tikmēr netīšam uzslēdzu - http://www.ltv1.lv/lv/raidijumi/dokumentalie/Sastregumstunda/ un tāds wtf uzradās.
Linkir doma