Meistars - [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[12. Feb 2020|20:22]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Noskatījos 1917, kur tādu savārstījumu vispār var uztaisīt?
Linkir doma