Meistars - [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[1. Dec 2019|00:13]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējais Rembo trešā ieņem ļoti augstu vietu, sen nebiju redzējis kaut ko tādu :)
Linkir doma