Meistars - [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[21. Mar 2019|09:34]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Patīkami, ka dārgā valsts ir izdomājusi vienkārši 300% piemaukt klāt vienam maksājumam, mani interesē kā bļeģ līdz šim nonāk?
Linkir doma