---
 
26th-Jan-2008 12:34 am
atlikt tālāk savu sapni
spārniem lai ir gana telpas
palaist vaļā tavu roku
lai mums pietiek abiem elpas
saule, saule, vadi mani
tumšs ir mežs un klusi zvani
zema sirds un purva mala
zudis viss un nav tam gala
atlauz, gaisma, manu čaulu
lai es uzaustu pret rītu
un kad tu tad pretī nāktu
es vairs tevi nemaitātu
This page was loaded May 26th 2019, 7:00 am GMT.