---
 
5th-Jan-2008 04:06 pm
Apvāršņi nedod apjēgsmi, tie dod jaunu perspektīvu. Horizontāle ir bezgalīga (vai vertikāle nav?) un tikai iluzori bagātinoša. Jauns pamats var būt šķirtne. Es varu palaist garām vistuvāko uz savu galvu piesavinātā personīgajā kvestā. Bet tā ir tikai daļa patiesības.
This page was loaded May 26th 2019, 7:04 pm GMT.