---
5th-Jan-2008 04:01 pm
Sieviete skatās uz vīrieti, vīrietis skatās uz priekšu.
This page was loaded Dec 14th 2018, 4:29 pm GMT.