---
5th-Jan-2008 04:01 pm
Sieviete skatās uz vīrieti, vīrietis skatās uz priekšu.
This page was loaded Jun 25th 2018, 7:27 am GMT.