---
5th-Jan-2008 04:01 pm
Sieviete skatās uz vīrieti, vīrietis skatās uz priekšu.
This page was loaded Aug 22nd 2018, 9:19 am GMT.