---
5th-Jan-2008 04:01 pm
Sieviete skatās uz vīrieti, vīrietis skatās uz priekšu.
This page was loaded May 26th 2019, 6:12 pm GMT.