---
new again 
12th-Dec-2007 06:42 pm
Jāteic, man patīk saplīsuši baloni, pat ja pirmais pēc viņiem ir ērkšķu krūms. Bet pēc tam nāk zaļās pļavas vai vismaz kaut kas līdzīgs. Būtībā varētu svinēt (atkalpie)dzimšanas dienu un/vai tubrālību. Nāvi jau nesvin, kaut arī tas izriet tieši no viņas. Par šoka stāvokļa tukšumu un pārkairinātiem nerviem, protams, neviens nebrīdināja, bet tādi jau viņi ir. Saprāts tomēr neapšaubāmi ir laba lieta, un jaunā telpa sniedz jaunas, patiesi abpusēji jaukas kustības iespējas.
This page was loaded May 26th 2019, 6:27 am GMT.