---
 
3rd-Sep-2007 12:28 am
Atkārtoti pazuduši telefoni. Jaunas saites, sasniedzamība, neatkarība?
Ūdens. Dāvināta glezna, pozēta glezna, darbs. Sapņi.
Modelis. Sāpoši locekļi, dievišķošana, izdevīgums, kailums, robežas.
Pēc smaržkociņiem un vēl kā smaržojošs plecs, fantāzijas, velkme, skatiens, velns, jā, skatiens, roka uz rokas, bailes, neziņa, apsēstība un kaut kas spārnveidīgs.
Laikam esmu stiprāka un augusi vairāk, kā zināju, un visnotaļ traka noteiktā vai nenoteiktā ziņā, ak jā, bet to gan es zināju.
Fascinējoši, un viss liecina, ka laimīga.
This page was loaded May 26th 2019, 6:11 pm GMT.