---
 
2nd-Sep-2007 03:16 pm
Kad nenotiek, es grimstu drūma, kad notiek, panikā bremzēju, nav robežu, veco, drošo robežu nav.
Aizmulst pieskārienos. Nespēju pretoties, kad uz manis spēlē. Tālu var aizvest ar rezonanses magnētu, bail pat domāt. Varbūt īstais virziens, kā lai zina, ja priekšā, kā parasti, tumšs, tikai sajūtu vairāk kā prātam pietiek.
This page was loaded Jul 18th 2019, 12:00 pm GMT.