---
 
17th-Aug-2007 08:59 pm
rūgtās pīlādžu lūpās
vasaras briedums kvēl
tās sapņu pilis ir drupās
bet es gribu es gribu vēl

(Atāls ~ Vilka dziesma)
This page was loaded Oct 23rd 2018, 10:16 pm GMT.