---
wishes 'n fishes 
7th-Aug-2007 02:53 pm
Un jā, tu dabūsi visu, un tieši tā, kā esi gribējusi. Tieši tik mistisku un neizmantojamu, jā, vēl vairāk un visdrīzāk citos vārdos un garšās, kā prasīts - pasaule iemiesojumus mēlei nepiemēro, piemēro dzirdamības slieksnim un dod tik tālu, cik atvēziena spēks un tik virzīti, cik grožu tvēriens.
Saņem un neviebies, un raudi, ja tev vajag.
(It is the cause, my soul.)
Dziļi ir tā ēze, kur to kaļ, bet man reizēm liekas, ka tur ir iespējams nokļūt.
This page was loaded May 26th 2019, 6:29 pm GMT.