---
mūza uz līgumdarbu 
6th-Aug-2007 02:01 am
Biedējoši nespēt ieraudzīt savas pavedamības robežas. Tam pat nav tieša sakara ar seksu, bet ar savas identitātes zaudēšanu otra enerģijā un savās pusapzinātajās vēlmēs.
Biedējoši tikt apjūsmotai tādās niansēs, tik nekontrolētā, neapslāpētā tiešumā, bez nodoma, bez funkcionāla izskaidrojama. Pārāk spēcīgi, pārāk neparasti, pārāk dziļi. Ļoti biedējoši. Nezinu, kam.

careful what you ...
Nja.
Atkārtot vēl un vēlreiz.
This page was loaded Jul 19th 2019, 1:47 pm GMT.